Početna Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine Kupaca Internet stranice malisani.com.hr odnosno u procesu obavještavanja Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice malisani.com.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja malisani.com.hr.

Molarem j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice malisani.com.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU (GDPR). Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Molarem j.d.o.o. Selnica, Starčevićeva 12 (u daljnjem tekstu Molarem) obrađuje osobne podatke.  

Upućuju se Kupci Internet stranice malisani.com.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama malisani.com.hr (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Molarem j.d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.  

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu voditelj.molarem@gmail.com   
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom kod prihvaćanja uvjeta pri procesu kupovine ili pretplatom na newslleter, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.  

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Molarem j.d.o.o. putem Internet stranice malisani.com.hr?  

Prilikom kupovine na stranici malisani.com.hr Molarem j.d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj.   

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama malisani.com.hr Internet stranice, Molarem j.d.o.o. će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.   

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.  

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu malisani.com.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 


U koju svrhu Molarem j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?  

Molarem j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice malisani.com.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici malisani.com.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.


Molarem j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.  

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti malisani.com.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice malisani.com.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina. 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici malisani.com.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.


Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici eKupi te potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj.molarem@gmail.com 

S kojim primateljima Molarem j.d.o.o. dijeli osobne podatke?  

Molarem j.d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 
Molarem j.d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:  
1. Pružateljima usluga distribucije robe (kurirska služba GLS) s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.  
 3. Prema zakonskoj osnovi osobni podaci se koriste za izradu računa za isporučenu robu ili izvršene usluge te u pojedinim slučajevima za izradu popratne dokumentacije (otpremnica) ili izradu ponude te slično. Računi s osobnim podacima se prosljeđuju u knjigovodstveni servis gdje se čuvaju po zakonskoj osnovi.   
4. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada eKupi koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Molarem j.d.o.o. u trenutku plaćanja na Internet stranici malisani.com.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10. , pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera eKupi i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.    

Molarem j.d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen osim kod opcije „Kupi odmah“. 
 Opcija „Kupi odmah“ je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje „Zapamti moje podatke“ čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav Corvus INFO d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji „Kupi odmah“ jednostavnim klikom na ikonu „Bin“ pored kriptiranog broja kartice na stranici Plaćanja, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.  

Molarem j.d.o.o. obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi odmah“ da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Ekupi d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.   
malisani.com.hr Internet stranica omogućava kupcima plaćanje putem Corvus Wallet-a. Corvus Wallet je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu Corvus INFO d.o.o. 
Kako bi kupac mogao koristiti ovu uslugu, mora se registrirati u procesu kupovine ili biti prethodno registriran na servis Corvus Wallet. 
Molarem j.d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica putem Corvus Wallet-a. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka vezanih za Corvus Wallet od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Molarem j.d.o.o. pohranjuje osobne podatke Kupaca Internet stranice malisani.com.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je kupovina i šest mjeseci nakon završetka kupovine u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Pristup i ispravak osobnim podacima  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima  te može zatražiti i dobiti od Molarem j.d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: voditelj.molarem@gmail.com. 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj.molarem@gmail.com  i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Molarem j.d.o.o ili  stranice malisani.com.hr putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj.molarem@gmail.com u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu. 

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj.molarem@gmail.com Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka. 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Molarem j.d.o.o./malisani.com.hr odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka Molarem j.d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Molarem j.d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice malisani.com.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Molarem j.d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Prikupljeni podaci su spremljeni u elektroničkom obliku u sustavu pružatelja usluge Marker d.o.o. čiji sustav koristi tvrtka Molarem j.d.o.o. za funkcioniranje i administriranje stranice malisani.com.hr

Izmjena Izjave o privatnosti  

Ovu Izjavu o privatnosti, Molarem j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na malisani.com.hr Internet stranici. Zato Molarem j.d.o.o. poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu malisani.com.hr     Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici malisani.com.hr    Nastavak uporabe Internetske stranice malisani.com.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 

Pravila o postupanju s „kolačićima“  

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na malisani.com.hr Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica malisani.com.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. 
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.  
Kolačići se mogu klasificirati kao:  
Privremeni kolačići (Session cookies)  - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) -  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka.
Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane malisani.com.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. 
Koje su Vam opcije dostupne?  
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. 
 Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na malisani.com.hr Internet stranici. 

Popis servisa kojima se prosljeđuju Vaši osobni podaci radi izvršenja naručene usluge ili isporuke naručenog proizvoda:

1. GLS – kurirska služba - https://gls-group.eu/HR/hr/zastita-osobnih

2. solo.com.hr – program za  izradu računa - https://solo.com.hr/sigurnost-i-privatnost

3. knjigovodstveni servis

4. Marker d.o.o. – CMS sustav i održavanje stranice

5. Google Analytics, remarketing, dijeljenje objava

Preuzimanje Izjave o privatnosti ovdje.